آموزش جامع متلب

مطالب دیگر:
📗تحقیق درباره مهندسي كشاورزي 📗تحقیق درباره گردشگري پايدار📗تحقیق درباره گرافیک در تئاتر 📗تحقیق درباره چرا نماز بخوانيم 📗تحقیق درباره كريمه اهل بيت 📗تحقیق درباره تکبر📗تحقیق درباره کاشی کاری📗تحقیق درباره کاربرد رايانه در حسابداري📗تحقیق درباره گل نرگس 📗تحقیق درباره کابل چیست📗تحقیق درباره چالشهای صنعت چاپ📗تحقیق درباره چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم📗تحقیق درباره قانون کلاپیرون 📗تحقیق درباره گل گاو زبان 📗دانلود طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليـد تافي و شكـلات📗فیلم آموزش طراحی داشبورد ارزیابی تامین کنندگان در اکسل 📗پاورپوینت کیسه هوا (Air Bag )📗تحقیق درباره ی دوپینگ و تاثیرات آن📗تحقیق درباره ی تاثير مغولان بر تاريخ هنر اسلامي و اصول بكاررفته در هنر معماري ايران📗تحقیق درباره ی تاثیر لیزوزیم روی میکروارگانیزم های گرم مثبت کشته شده با حرارت📗تحقیق درباره ی تاریخ هنر📗تحقیق درباره ی عکاسی و تاریخچه ی آن📗تحقیق درباره ی نساجی و تاریخچه ی آن📗تحقیق درباره ی تاریخچه ی ماکارونی📗تحقیق درباره ی کاشت جعفری

در این پست قصد معرفی فایل آموزش جامع متلب را داریم با ما همراه باشید.
کلمات کلیدی فایل: متلب, آموزش جامع متلب, دانلود اموزش متلب, مهندسی متلب, متلب و ریاضی, یاد گرفتن متلب, مطلب, پی دی اف متلب

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

فهرست مطالب

فصل اول: متغیرها در متلب

1

تعریف متغیرها در متلب به صورت سمبلیک

2

دستور syms

3

دستور expand

3

دستور factor

4

دستورsimplify

5

دستورsimple

6

دادن مقدار به متغیرهای یک معادله سمبلیک با دستورsubs

9

یافتن تمامی متغیرهای سمبلیک موجود در یک عبارت سمبلیک و برگرداندن آن‌ها به صورت یک بردار، با دستورsymvar در متلب

10

تشخیص نوع متغیرها با دستور class در متلب

12

تعریف تعداد زیادی متغیر جدید، درون یک حلقهfor ، در متلب

14

تبدیل عدد صحیح به رشته، با دستورint2str در متلب

17

مقدار دادن به متغیرها از طریق کیبورد با دستورinput در متلب

17

به کار بردن دستور input برای متغیرهای عددی

18

به کار بردن دستور input برای متغیرهای رشته‌ای

19

به کار بردن دستورinput برای متغیرهای عددی و رشته‌ای به صورت هم‌زمان

20

تولید صدای (بیپ) به عنوان هشدار برای بروز خطا، با دستور beep در متلب

21

ساخت فایل exe در متلب

28

روش دوم: ساخت فایلexe با دستور mcc در متلب

29

مخفی سازی کدهای برنامه نوشته شده، با دستور pcode در متلب

32

چک کردن نامساوی بودن دو متغیر با دستور ne در متلب

35

سنجش اعداد نسبت به یکدیگر در متلب

35

به دست آوردن زاویه فازیک عدد، با دستور angle در متلب

37

قرینه کردن و معکوس کردن(mirror – revert) یک عدد، در متلب

38

بررسی کوچکتر بودن اعداد، نسبت به یکدیگر، با دستورlt در متلب

40

بررسی بزرگتر بودن اعداد، نسبت به یکدیگر، با دستورgt در متلب

42

بررسی کوچکتر یا مساوی بودن اعداد، نسبت به یکدیگر، با دستورle در متلب

فصل دوم: اعمال ریاضیات در متلب

45

مشتق گیری از عبارت های سمبلیک با دستورdiff

47

مشتق مرتبه دوم و مرتبه های بالاتر با دستورdiff

48

مشتق گرفتن از یک تابع چند متغیره، بر حسب یک متغیر خاص، با دستورdiff

49

حل معادله دیفرانسیلی در متلب با دستورdsolve

49

حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم یا بالاتر با استفاده از دستورdsolve در متلب

50

انتگرال‌گیری در متلب با دستورint

50

مشخص نبودن حد بالا و حد پایین انتگرال

51

مشخص بودن حد بالا و حد پایین انتگرال

53

محاسبه انتگرال‌های چندگانه

53

محاسبه حد در متلب با دستورlimit

54

محاسبه حد راست یا حد چپ با دستورlimit

55

محاسبه حد بی‌نهایت

55

جمع عددی و جمع سمبلیک (سیگما) در متلب

56

جمع عددی در متلب با دستورsum

56

جمع سمبلیک (سیگما) در متلب با دستورsymsum

57

محاسبه باقیمانده تقسیم با دستورmod در متلب

57

عبارت های منطقی در متلب

59

عبارت های منطقی باOR (علامت | ) در متلب

60

عبارت های منطقی باAND (علامت &) در متلب

61

اعمال عملگرهای نسبی بر روی تمامی عناصر یک بردار یا ماتریس

63

گرد کردن اعداد اعشاری در متلب

64

دستورfix برای گرد کردن به سمت صفر

64

دستورceil برای گردکردن به سمت مثبت بی‌نهایت

65

دستورfloor برای گردکردن به سمت منفی بی‌نهایت

65

محاسبه ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب در متلب

68

تشخیص اعداد اول متلب و معکوس فوریه

68

تشخیص اعداد اول، با دستورisprime در متلب

68

محاسبه تبدیل فوریه، با دستورfourier در متلب

70

محاسبه تبدیل فوریه معکوس، با دستورifourier در متلب

71

بررسی بزرگتر یا مساوی بودن اعداد، نسبت به یکدیگر، با دستور ge در متلب

72

بررسی مساوی بودن اعداد، با دستور eq در متلب

74

حل معادلات ریاضی در متلب

78

دستورfzero

79

اعداد مختلط در متلب

80

تعیین بخش حقیقی اعداد مختلط با دستورreal در متلب

81

تعیین بخش موهومی اعداد مختلط با دستورimag در متلب

82

تغییر تعداد رقم اعشاری مورد استفاده در محاسبات مربوط به عددها، با دستورdigits در متلب

84

تغییر مبنای اعداد از دهدهی به یک مبنای دیگر و یا از مبنایی دیگر به دهدهی، با دستوراتdec2base در متلب

85

محاسبه مقادیر ویژه(eigenvalue) و بردارهای ویژه(eigenvector) یک ماتریس در متلب

88

حل دستگاه چند معادله و چند مجهول در متلب

89

محاسبه نرم یک ماتریس یا بردار، با دستورnorm در متلب

90

حل دستگاه چند معادله و چند مجهول با دستورsolve در متلب

92

پیاده سازی روش اویلر با کدهای متلب

96

جمع زدن مقادیر عددی یک فرمول شامل سیگما با حلقه‌هایfor در متلب

فصل سوم: رشته ها در متلب

99

الحاق (اتصال) ماتریس‌ها به یکدیگر در متلب

100

اتصال دو یا چند رشته به یکدیگر در متلب

101

اتصال دو یا چند رشته به یکدیگر بدون به کار بردن دستور

101

اتصال دو یا چند رشته به یکدیگر با دستورstrcat

102

اتصال دو رشتهبه یکدیگر، به صورت عمودی ، با دستورstrvcat در متلب

103

اشتباه نگرفتن رشته‌ها با توابع در متلب

104

قرینه کردن( معکوس کردنmirror – revert)– یک رشته، با دستورfliplr در متلب

104

پیدا کردن یک رشته درون رشته‌ای دیگر، با دستورstrfind در متلب

106

پیدا کردن یک رشته درون رشته‌ای دیگر و سپس جایگزین کردن یک رشته خاص به جای آن، با دستورstrrep در متلب

106

تقسیم یک رشته(string) به دو رشته مجزا، بر اساس وجود یک علامت یا عبارت جداکننده(delimiter)، با دستورstrtok در متلب

110

مقایسه دو رشته(string) با یکدیگر، برای چک کردن مثل هم بودن آنها، به صورت غیرحساس به بزرگی و کوچکی حروف (case insensitive)، با دستورstrcmpi در متلب

111

حذف کاراکترهای فضای خالی(space) موجود در ابتدا وانتهای یک رشته(string) ، با دستورstrtrim در متلب

112

تبدیل تمامی حروف موجود در یک رشته به حروف کوچک، با دستور در متلب

113

تبدیل تمامی حروف موجود در یک رشته(string) به حروف بزرگ(uppercase)، با دستورupper در متلب

115

تبدیل ماتریس به رشته، با دستور mat2str در متلب

116

تبدیل رشته به عدد، با دستور str2num در متلب

119

تبدیل یک عدد به یک رشته با دستور num2strدر متلب

فصل چهارم:توابع در متلب

121

توابع داخلی در متلب

123

تعریف توابع در متلب با دستورinline

125

تعریف توابع شامل دو متغیر در متلب با دستورinline

126

ساخت تابع در متلب با استفاده ازm-file

128

تعیین یک یا چند متغیر، به عنوان ورودی‌های دلخواه تابع (کاربر به دلخواه، می‌تواند آنها را به عنوان ورودی، به تابع بدهد یا خیر) هنگام تعریف تابع با دستورfunction در متلب

132

توابع و کنترل جریان محاسبات در متلب

132

نمایش توابع و کنترل جریان محاسبات در متلب

138

تابع بسل در متلب

138

تابع بسل نوع اول اصلاح شده(modified) با دستور besseliدر متلب

139

تابع بسل نوع دوم با دستورbessely در متلب

140

تابع بسل نوع دوم اصلاح شده(modified) با دستور besselk در متلب

141

محاسبه ریشهn ام یک عدد حقیقی با دستورnthroot در متلب

141

محاسبه کوچکترین توان 2 که بزرگتر از قدر مطلق یک عدد باشد، با دستور nextpow2 در متلب

143

شیوه‌های به کار بردن توابع داخلی متلب

143

مشاهده کدهای توابع متلب با دستور:type

151

شیوه‌های به کار بردن توابع داخلی متلب

152

ضرایب سری فوریه بدون داشتن عبارت تابع متلب

159

محاسبه تبدیل لاپلاس و معکوس تبدیل لاپلاس با دو دستورlaplace وilaplace در متلب

160

محاسبه معکوس تبدیل لاپلاس با استفاده از دستورilaplace در متلب

161

محاسبه تبدیلz و معکوس تبدیلz با دو دستورztrans وiztrans در متلب

161

محاسبه تبدیلz با دستورztrans در متلب

162

محاسبه معکوس تبدیل iztrans با دستورz در متلب

163

محاسبه ریشه‌های یک چند جمله‌ای با دستورroots در متلب

164

تابع بسل نوع اول با دستورbesselj در متلب

فصل پنجم:تنظیمات شکل در متلب

165

سایه زدن برای خط رسم شده در یک منحنی، با دستورsurface در متلب

168

تغییر تدریجی رنگ خط یک منحنی، با دستورsurface در متلب

174

تعیین رنگ خطوط منحنی‌های رسم شده با دستورplot در متلب

178

تعیین ضخامت خطوط منحنی‌های رسم شده با دستورplot در متلب

181

شیوه‌های مختلف نمایش خطوط منحنی برای دستورplot در متلب

183

نمایش خطوط به صورت خطوط نقطه-خط چین

185

نمایش خطوط به صورت خطوط خط چین قرمز

187

نمایش خطوط به صورت خطوط با علامت های مثبت سیاه

189

رسم خطوط دلخواه با کلیک های موس بر روی شکل، با دستورline و دستورginput :

191

پاک کردن شکل در پنجره شکل فعلی با دستورclf در متلب

195

پاک کردن شکل نمایش داده شده در پنجره شکل فعلی، اما با نگه داشتن محورهای مختصات(axes) شکل، با دستورcla در متلب

200

قرار دادن یک متن دلخواه، بر روی شکل رسم شده، با کلیک موس (انتخاب موقعیت متن با کلیک موس)، با دستورgtext در متلب

203

تعیین محل نمایش پنجره شکل در صفحه نمایش کامپیوتر، هنگام رسم شکل در متلب

206

نمایش لیست اطلاعات منحنی ها در یک شکل با دستورlegend در متلب

210

تغییر ویژگی های شکل رسم شده، در متلب

218

اضافه کردن یک سری توضیح، شامل شکل های ساده مانند خط، فلش یک طرفه ،فلش دو طرفه، جعبه متن و … و متن، بر روی یک شکل، با دستورannotation در متلب

220

چرخاندن یک شکل در یک جهت دلخواه، با دستورrotate در متلب

228

تغییر زاویه دید(نمای دید(view –نسبت به یک شکل سه بعدی، با دستورview در متلب

234

نمایش مقادیر متناظر با رنگ‌های به کار رفته در رسم شکل، در کنار شکل، با دستورcolorbar در متلب

238

تغییر اعداد نوشته شده در قسمت colorbar در کنار شکل، در متلب

244

تعیین حداکثر (max) و حداقل (min) مقادیر به کار رفته برای نمایش یک شکل با رنگ های متناظر با مقادیر (تعیین حداکثر و حداقل مقدار در قسمتcolerball در متلب

248

نمایش پس زمینه شکل به صورت چهارخانه با دستور grid در متلب

251

تعیین محل نمایش پنجره شکل در صفحه نمایش کامپیوتر، هنگام رسم شکل در متلب

254

تعیین محدوده ای از محورهای مختصات که باید در شکل نمایش داده شود، با دستورaxis در متلب

258

ایجاد امکان جابجا کردن شکل رسم شده در یک پنجره شکل (با ثابت بودن پنجره شکل و محورهای مختصات)، توسط موس، با دستور pan در متلب

261

محدود کردن قابلیت جابجایی، تنها به یک جهت خاص (جهتx یا جهت(y، با دستورpan در متلب

268

ایجاد امکان چرخاندن سه‌بعدی یک شکل سه‌بعدی رسم شده، توسط موس، با دستور rotate3dدر متلب

274

نمایش یک جعبه مکعبی شکل(box) هنگام چرخش شکل با موس

282

به روز شدن شکل رسم شده (به صورت خودکار)، هنگام تغییر یافتن مقادیر متغیر رسم شده در شکل، در ادامه اجرای برنامه، با دستورlinkdata در متلب

288

به روزرسانی مقادیر رسم شده در یک شکل، با دستورrefreshdata در متلب

298

انتقال نمودار از محیط scope به محیط figure در متلب

فصل ششم: simPower systems

308

معرفی کتابخانه هایsimPower systems

319

آموزش سیمولینک

335

شبیه سازی معادله دیفرانسیل

347

کنترل در سیمونیک

354

تنظیمات بلوک si

371

تنظیمات Mask Editor

فصل هفتم:ترفندهای متلب

376

Saveوload کردن متغیرها در متلب

377

Save و Load کردن متغیرها در متلب از طریق منویfile

377

Save وLoad کردن متغیرها در متلب از طریق دستورsave و دستورload

378

دستور save برای Save کردن متغیرها در متلب

381

دستورload برایLoad کردن متغیرها در متلب

383

ساخت حلقه در متلب باfor

384

اجرای دستورات شرطی با دستور if در متلب

385

دستور if به همراهelse

386

دستور if به همراهelseif

388

تشخیص کلمات کلیدی در متلب با دستور iskeyword

389

چیدمان اعداد صحیح 1 تاn به صورت تصادفی در یک بردار با دستور randperm در متلب

391

تغییر فولدر مربوط بهCurrent Folder با دستورcd

392

نمایش دستورات در پنجره Command با دستورecho

393

نمایش مقدار متغیر بدون نام متغیر با دستورdisp

394

دستور keyboard برای توقف موقتی برنامه و اجرای دستوراتی دیگر

396

نحوه درون‌یابی و برون‌یابی در متلب

411

مشاهده صفحات اینترنتی با متلب

413

تعیین مقدار زمان اجرای محاسبات در متلب

415

تولید اعداد تصادفی در متلب

415

دستورrand

416

ایجاد اعداد تصادفی در بازه ای غیر از (1،0) با دستورrand

418

نمایش تاریخ و ساعت در متلب

418

دستور clock

419

دستور date

419

دستورtoday

420

دستور datenum

423

مشاهده تغییرات عناصر یک ماتریس به صورت فیلم


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود
متلب, آموزش جامع متلب, دانلود اموزش متلب, مهندسی متلب, متلب و ریاضی, یاد گرفتن متلب, مطلب, پی دی اف متلب